Rewitalizacja Grajewa

Grajewo z powodzeniem przeprowadziło program mający na celu dokonanie rewitalizacji różnych miejsc, istotnych dla mieszkańców. Pozytywne rezultaty podjętych działań przedstawione zostały przez władze miasta przedstawicielom Zespołów ds. Rewitalizacji z całego kraju, które gościły w Grajewie kilka dni temu.

Delegacje zespołów działających w urzędach marszałkowskich w całym kraju oraz przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii gościli w Grajewie w celu zapoznania się z efektami udanej strategii rewitalizacyjnej.

Grajewo reprezentowali prezydent oraz wiceprezydent miasta. Mieli oni okazję przedstawić wyniki prac rewitalizacyjnych, zarówno podczas spotkania w Urzędzie Miasta Grajewo, jak również bezpośrednio – w miejscach, które w ostatnich latach zmieniły swoje oblicze, zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami polityki rewitalizacyjnej.

Działa te były możliwe dzięki uczestnictwa Grajewa w projekcie „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz w projekcie międzynarodowym – „Nasze Grajewo – model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”.

Dyskusje i warsztaty

Uczestnicy grajewskiego spotkania, reprezentujący wiele województw, mogli w sposób kompleksowy zapoznać się z inwestycjami mającymi na celu rewitalizację istotnych dla mieszkańców miejsc w Grajewie.

Spotkano się zarówno w Urzędzie Miejskim, gdzie miała miejsce dyskusja na temat różnych aspektów projektów rewitalizacyjnych, jak i w Grajewskiej Izbie Historycznej, gdzie odbył się warsztat – „I Ty możesz zostać rewitalizatorem. Creatio Urbi – zaprojektuj miasto”.

Głównym punktem wizyty studyjnej urzędników z całego kraju w Grajewie był spacer, podczas którego uczestnicy spotkania „na żywo” mogli się przekonać o tym, jak prezentują się zrealizowane w ramach programu rewitalizacji zmiany. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się Park Solidarności.

Wizyta studyjna w Grajewie była jedną z kilku, które zostały zorganizowane przez Województwo Podlaskie. Kolejne będą miały miejsce m.in. w Tykocinie, Hajnówce i w stolicy województwa – Białymstoku.