Jesteś zwolennikiem aktywnego relaksu? Jeśli tak – koniecznie wybierz się w bliższe i te nieco dalsze okolice Grajewa. Miasto jest doskonałą bazą wypadową dla turystów, zarówno tych, którzy lubią spędzać wolny czas nad wodą, jak i na wędrówkach – pieszych i rowerowych.

Warto przyjechać tu również wtedy, gdy cenimy sobie możliwość zakwaterowania w gospodarstwach agroturystycznych, idealnie dostosowanych do warunków przyrodniczo-krajobrazowych regionów atrakcyjnych turystycznie, a takimi bez wątpienia są: Kotlina Augustowska, Pojezierze Ełckie i Biebrzański Park Narodowy oraz Kraina Wielkich Jezior Mazurskich.

Gdy zdecydujemy się na przyjazd do Grajewa, będziemy mieli otwartą drogą do miejsc, które nie bez powodu noszą piękną i wiele mówiącą nazwę – Zielona Płuca Polski.

Czy warto zaplanować tu długi weekend, a może najbliższe wakacje? Zdecydowanie tak – okolice Grajewa – wyjątkowo bogate pod względem przyrodniczym są atrakcyjne o każdej porze roku.

Kochasz wodę? Przyjedź do Grajewa!

W granicach Grajewa znajduje się jezioro Brajmura, które samo w sobie jest atrakcją, przede wszystkim dla ornitologów, z uwagi na to, że często na wodach tego akwenu odpoczywają różne gatunki ptaków. Jednak można powiedzieć, że jest ono swego rodzaju „wstępem” do innych wodnych atrakcji, które w dużej mierze charakteryzują urozmaicony przyrodniczo teren powiatu grajewskiego i okolic.

Niewiele kilometrów dzieli Grajewo od czterech innych jezior. Są to: najbliżej od miasta położone: Jezioro Toczyłowskie (zaledwie 5 km od Grajewa), nieco dalej znajdujące się Jezioro Dybowskie i leżące ok. 20 km od miasta dwa kolejne jeziora – Dręstwo oraz Rajgrodzkie.

Stanowią one naturalną atrakcję, zarówno dla mieszkańców regionu, jak i turystów. Dodatkowo – można do niektórych z nich dojechać trasą rowerową, wiodącą bezpośrednio z Grajewa.

Jeziora nie są jedyną atrakcją regionu. Łączy je „sieć” wielu rzek, które tworzą malownicze meandry, dzięki którym krajobraz okolic Grajewa zyskuje swoje specyficzne rysy, zachwycające wielbicieli tras wodnych.

Jedną z tych rzek jest Ełk, przepływająca przez Grajewo, która nie bez powodu wzbudza duże zainteresowanie turystów. Płynie przez wzgórza, jeziora (m.in. Ełckie) i dąży do najciekawszej rzeki regionu – Biebrzy.

Jeśli jesteś miłośnikiem spływów kajakowych okolice Grajewa będą jednymi z najatrakcyjniejszych, jakie możesz sobie wyobrazić do uprawiania tego wyjątkowo relaksującego sportu, który nie wymaga większych przygotowań i kondycji, a pozwala ukoić nerwy i w spokoju kontemplować krajobraz, bezpośrednio z perspektywy rzeki.

Jakie jeszcze atrakcje przyrodnicze czekają na Ciebie w okolicach Grajewa?

Wokół Grajewa istnieje wiele chronionych obszarów przyrodniczych, spośród których największym i najważniejszym jest Biebrzański Park Narodowy. Ale nie jest to jedyne miejsce, które warto odwiedzić. Interesujące są również inne, które powstały po to, żeby chronić bardzo dobre naturalne warunki bytowania i rozwoju rzadkich gatunków fauny i flory.

Jeśli przyjechałeś do Grajewa, warto, żebyś udał się m.in. do znajdującego się w odległości zaledwie kilkunastu kilometrów Czaplińca-Bełdy, Ławskiego Lasu i znajdującego się nieco dalej Czerwonego Bagna.

Rezerwat Czapliniec-Bełda

Powstał sześć lat przed II wojną światową, w celu ochrony środowiska naturalnego czapli siwej – stąd jego nazwa. Chociaż ptaki ostatecznie przeniosły się w inne miejsca, obszar nadal jest chroniony, głównie ze względu na bogaty drzewostan o charakterze pierwotnym. Obecnie dobre warunki znajdują tu różne gatunki ptaków. Można tu m.in. spotkać bociana czarnego. Teren rezerwatu udostępniono kilka lat temu dla zwiedzających – można się po nim przemieszczać pieszo.

Ławski Las I i II

Obszary chronione, znajdujące się w okolicach środkowej Biebrzy. Rezerwaty stworzono z myślą o zabezpieczeniu lasów tu występujących, szczególnie łęgów i olsów, z przewagą jesionu i olchy. Oba rezerwaty są ostoją stu kilkudziesięciu gatunków ptaków.

Czerwone Bagno

To jeden z najbogatszych przyrodniczo terenów, który cieszył się ochroną już w latach 20. XX w. Dziś jest to w dużej części obszar ścisłej ochrony, co oznacza, że teren ten nie jest udostępniony dla masowego ruchu turystycznego. Nie oznacza to jednak, że cały teren rezerwatu jest zamknięty – wręcz przeciwnie.

Przez Czerwone Bagno poprowadzono kilka popularnych szlaków turystycznych. Jeden z nich wieńczy platforma widokowa, z której można podziwiać panoramę rezerwatu – wciąż, w niektórych miejscach, niemal nienaruszonego obszaru bagiennego, z typową dla niego roślinnością i zwierzętami.

Obecnie Czerwone Bagno znajduje się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy

Wiele osób, być może Ty również, znajdziesz się w Grajewie właśnie po to, żeby wyruszyć z tego miasto w stronę niedalekiego Osowca – miejscowości, w której znajduje się siedziba tego wyjątkowego parku narodowego, który co prawda nie ma długiej historii (utworzono go w 1993 r.), ale jest największym spośród nich.

Biebrzański Park Narodowy rozciąga się na obszarze ponad 592 kilometrów kwadratowych. Obejmuje niemal cały bieg rzeki Biebrzy, który jest szczególnie cenny i historia jego ochrony liczy o wiele więcej lat. Zapoczątkowano ją w II RP – m.in. w celu ochrony ostoi łosia, wielu gatunków ptaków i roślin.

Jeśli chciałbyś spędzić choćby kilka dni w krajobrazie, którego próżno już szukać w wielu zakątkach Europy, zdominowanym przez bagna, torfowiska i ekosystemy leśne, w których nie brakuje buków, olsy i łęgów – koniecznie wybierz się do Grajewa, aby później rozpocząć swoją podróż do krainy Biebrzy jednym z dostępnych szlaków, w niektórych miejscach – również prowadzonych drogą wodną.

Dolina Biebrzy to także doskonały teren do eksploracji rowerowej – dzięki szlakowi, który zalicza się do popularnej sieci Green Velo.

Na różne sposoby możemy zatem poznać wyjątkową szatę przyrodniczą Doliny Biebrzy, w której żyje niemal trzysta gatunków ptaków, w tym okazów rzadkich, pół tysiąca motyli i tyle samo chrząszczy, pięćdziesiąt gatunków ssaków i równie bogata flora, z koronującymi ją niezwykle rzadkimi gatunkami storczyków i reliktowymi gatunkami drzew – a to tylko krótki „wykaz” z biebrzańskiego atlasu przyrodniczego.

Pasjonujesz się historią? Dla niej również warto przyjechać do Grajewa i okolic

Historię Grajewa, bogatą w wiele wątków, na które składały się wydarzenia lokalne, jak i będące pokłosiem światowych konfliktów i procesów, takich jak rewolucje techniczne i gospodarcze przedstawiliśmy w poprzednim artykule w serwisie InfoGrajewo.pl.

Wielka historia „przetaczała” się również przez Osowiec, dzisiejszą siedzibę Biebrzańskiego Parku Narodowego – niegdyś znaną twierdzę.

Twierdza Osowiec

Początki do dziś zachowanego kompleksu typowego dla twierdz obronnych sięgają XIX w. Osowiec słynie jako jedna z niewielu twierdz w Europie, która pozostała niezdobyta.

Najdłużej broniła się w latach I wojny światowej – walka o jej zdobycie trwała ponad pół roku.

Twierdzę rozpoczął budować car Aleksander II i w zamierzeniu strategów rosyjskiej armii miała ona być jednym z najważniejszych punktów oporu oraz przeprowadzania kontrataków na wojska nieprzyjaciela.

Usytuowaniu twierdzy właśnie w tym miejscu sprzyjały warunki przyrodnicze terenu pełnego torfowisk i bagien. W związku z kolejnymi prowadzonymi przez Rosję wojnami twierdza nie uzyskała pierwotnie zamierzonego ufortyfikowania.

Stałe ufortyfikowanie zostało wykonane przed II wojną światową przez polskie władze. Po wojnie służyła również celom wojskowym.

Dziś niektóre z pozostałych po twierdzy fortów są udostępnione dla ruchu turystycznego, funkcjonuje tu również Muzeum Twierdzy Osowiec. Jest to jedna z największych atrakcji historycznych nie tylko okolic Grajewa, ale również całej północno-wschodniej Polski.