Kolejne inwestycje w infrastrukturę miejską

Wielu mieszkańców Grajewa od dłuższego czasu oczekuje odświeżenia i unowocześnienia centrum miasta. Już niedługo doczekają się realnych działań, które mają doprowadzić do zrealizowania planu rewitalizacji centrum Grajewa.

W tej chwili zainaugurowano stosowne rozwiązania formalno-prawne, których finalizacją ma być podpisanie umowy. Jej przedmiotem będzie realizacja  inwestycji „Rewitalizacja Centrum Grajewa”.

Środki na ten cel pozyskano między innymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rewitalizacja będzie miała charakter kompleksowy i kilkuetapowy. Sfinansowane zostaną między innymi: prace wodno-kanalizacyjne, roboty drogowe oraz inwestycje w nowoczesne oświetlenie.

Najnowsze plany są jednymi z wielu, które były podejmowane przez samorząd Grajewa już od roku 2015. Łącznie do 2021 roku podjęto się realizacji stu kilkudziesięciu projektów.

Zmiany w centrum Grajewa

Najnowszy plan inwestycyjny zakłada wprowadzenie wielu zmian w środku miasta. Jedną z bardziej spektakularnych będzie rewitalizacja Placu Niepodległości. W jej ramach zmieniona zostanie m.in. nawierzchnia. Pojawi się także nowe oświetlenie. Zainstalowana zostanie również kanalizacja deszczowa.

Miasto ma zamiar także wykonać przebudowę ulicy Kilińskiego, która stanie się bardziej zielona. Wymieniona zostanie nawierzchnia, podobnie jak w przypadku Placu Niepodległości, tu również zainstalowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.

Podobne zmiany będą też dotyczyły ulicy Traugutta (na różnych jej odcinkach). Tutaj będą również rozebrane budynki, które utrudniłyby powstanie nowej infrastruktury.

Czas realizacji całości inwestycji, przewidziany w umowie, liczy trzysta dni (od daty jej podpisania).

Więcej informacji – serwis Inwestycje.grajewo.pl.