5 października 2023 roku, w ostatni czwartek, miało miejsce uroczyste odsłonięcie czterech realizacji inwestycyjnych na terenie Gminy Grajewo. Wydarzenie to zgromadziło wielu zaproszonych gości, w tym przedstawicieli samorządu lokalnego z Gminy Grajewo.

Na czele grupy reprezentującej władze lokalne znaleźli się: Stanisław Szleter – pełniący funkcję Wójta Gminy, Jan Dąbrowski – Przewodniczący Rady Gminy Grajewo oraz radni tejże gminy. Udział w ceremonii wzięli również dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych podległych gminie oraz liczni przedstawiciele społeczności lokalnej.

Wśród obecnych na uroczystościach nie zabrakło dzieci i młodzieży, reprezentantów sołectw oraz mieszkańców gminy. Ponadto, na miejscu pojawili się przedstawiciele wykonawców inwestycji oraz dziennikarze.