7 października, sobotni dzień, okazał się wyjątkowo pomyślny dla Grajewa. Tego dnia, Kancelaria Premiera ujawniła rezultaty ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Wśród wielu inwestycji, Grajewo zostało obdarowane jednym z najhojniejszych pakietów dofinansowania. Środki te zostaną przeznaczone na realizację ambitnego projektu, który nosi nazwę „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu szkoły i boiska lekkoatletycznego przy szkole”. Całościowy koszt tego przedsięwzięcia wynosi aż 15 840 000,00 zł.

Akt zaangażowania Adama Andruszkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, w działania na rzecz miasta oraz starania o realizację lokalnych wniosków przyniosły oczekiwany efekt. W rezultacie uczniowie i mieszkańcy Grajewa zyskają dostęp do nowego obiektu, który stanie się miejscem do rozwijania ich sportowych zainteresowań.