Nowoczesność i efektywność

Prawidłowo zorganizowana i prowadzona gospodarka wodno-kanalizacyjna to cel każdej gminy. Od jakości i sprawności takiego kompleksowego systemu zależy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na wodę jak najwyższej jakości, konieczne jest tworzenie lub modernizowanie systemów, które będą jednocześnie ekologiczne i ekonomiczne – i co równie ważne – niezawodne.

Zarówno projektowanie i budowanie nowych systemów wodno-kanalizacyjnych, jak i prace mające na celu ich unowocześnienie nie należą do zadań najtańszych. Bez dysponowania odpowiednim budżetem nie są możliwe do wykonania w pełnym zakresie

Gmina Szczuczyn jest jedną z tych, która podjęła się tego trudnego i niezbędnego zadania. Dzięki środkom, w dużym stopniu pochodzącym z funduszy unijnych, realizuje kolejne punkty szeroko zakrojonej i kompleksowej inwestycji, mającej na celu zmianę jakościową stosowanych technologii wodno-kanalizacyjnych.

Na ten cel gmina wyda łącznie niemal 18,5 miliona złotych.

Lepszy dostęp do wody wysokiej jakości

Mieszkańcy gminy Szczuczyn mogą się już cieszyć z efektów funkcjonowania zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody. Dzięki wielopłaszczyznowej przebudowie woda, jakiej używają, jest bezpieczniejsza i lepsza pod względem jakościowym.

Stacja stosuje nowe technologie i zmniejsza zużycie niebezpiecznych dla środowiska materiałów. Przykładowo – plastik zastąpiono tzw. nierdzewką. Zdecydowano się również na wprowadzenie nowej technologii w zakresie samego procesu głównego, czyli uzdatniania wody.

Obecnie stosowana jest wydajniejsza, dzięki czemu zwiększono m.in. zapas dostępnej wody. Dziś stacja dysponuje dwoma zbiornikami o pojemności stu metrów sześciennych. W ramach przebudowy zainstalowano również agregat prądotwórczy, który zapewni mieszkańcom dostęp do wody, nawet wtedy, gdy zabrakłoby zasilania.

Wszystkie inwestycje, które przyczyniają się do lepszego wykorzystania zasobów wodnych są bardzo istotne dla ochrony środowiska naturalnego, dlatego ich wdrażanie jest szczególnie cenne również dla społeczności lokalnych.