Przejścia dla pieszych w nowej odsłonie

Już niedługo na grajewskich ulicach będzie jeszcze bezpieczniej niż dotychczas, a to za sprawą inauguracji prac modernizacyjnych przy kolejnych przejściach dla pieszych.

Burmistrz Grajewa podpisał umowę, dzięki której odnowione zostaną „zebry” na ulicach: 3 Maja, Szkolnej oraz 9 Pułku Strzelców Konnych.

Piesi i kierowcy mogą się spodziewać zmian na przejściach w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 4 (skrzyżowanie ul. Konstytucji 3 Ma i Skośnej), w sąsiedztwie sklepu Lidl przy skrzyżowaniu ul. 9 Pułku Strzelców Konnych z ul. Koszarową, a także w okolicy sklepu Biedronka i naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej.

Jak widać – zmiany zostaną wprowadzone w miejscach popularnych, gdzie jest duże natężenie ruchu pieszych i ruchu samochodowego. Tym bardziej są to zmiany  istotne i gwarantujące znaczące podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w mieście.

Co zmieni się na modernizowanych przejściach?

Inwestycje, jakie zaplanowano w ramach najnowszej strategii zwiększającej bezpieczeństwo korzystania z przejść dla pieszych w Grajewie dotyczą różnych elementów infrastruktury drogowej.

Wykonany zostanie m.in. montaż oznakowania pionowego – zainstalowane zostaną dwa nowe znaki, montaż lamp ostrzegawczych nad znakami, montaż elementów odblaskowych na przejściach oraz budowa systemu oświetlenia ulicznego, na który złożą się słupy oświetleniowe z nowoczesnymi i energooszczędnymi oprawami typu LED.

To nie wszystkie zadania, jakie przewidziano w planie modernizacji przejść dla pieszych w Grajewie. Największą inwestycją będzie wybudowanie umiejscowionych nad jezdnią przejść dla pieszych, które zostaną również doświetlone w najważniejszych, z punktu widzenia bezpieczeństwa, miejscach.

Wykonawca zobowiązał się do realizacji inwestycji w ciągu dziewięćdziesięciu dni od podpisania umowy.

Nowe przejścia dla pieszych i modernizacja już istniejących w kierunku zwiększenia widoczności to inwestycje, które dla wielu miast powinny mieć znaczenie priorytetowe.

W ostatnich latach można zauważyć większe zaangażowanie władz w realizowaniu projektów zmierzających do zapewnienia optimum bezpieczeństwa na drogach.