Nowe oblicze miasta

Jak będzie wyglądało Grajewo, a właściwie jego centrum, za trzysta dni? Na pewno zmiany będą istotne – i to nie tylko od strony estetycznej, ale również technicznej. Kilka dni po podpisaniu umowy, której przedmiotem jest realizacja projektu „Rewitalizacja Centrum Grajewa” – na centralny plac miasta wjechał ciężki sprzęt należący do firmy, która wykona szeroko zakrojoną rewitalizację.

Projekt jest finansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączny koszt przebudowy centrum Grajewa wyniesie niemal 3,8 milionów złotych.

Prace rozpoczęto niemal niezwłocznie po podpisaniu umowy. Na miejscu jest już specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu w pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną prace rozbiórkowe tych budynków, które zgodnie z projektem mają być wyburzone.

Po odpowiednim przygotowaniu terenu zaczną się kolejne roboty – techniczne, drogowe i inne budowlane oraz oświetleniowe. Za mniej niż rok mieszkańcy Grajewa powinni się już cieszyć odnowionym centrum swojego miasta.

Kompleksowa modernizacja

Prace zaplanowane w projekcie rewitalizacji centralnej części miasta są wielopłaszczyznowe i kompleksowe. Remont wykonywany jest gruntownie, co jest gwarancją solidności.

Przeprowadzona zostanie m.in. przebudowa Placu Niepodległości, ulicy Kilińskiego i ulicy Traugutta. Plac uzyska nową nawierzchnię – zarówno jezdni, jak i parkingu oraz chodników i zjazdów. Zastosowana zostanie kostka kamienna oraz kostka brukowa. Plac uzyska również nową kanalizację deszczową. Zainstalowane zostanie też nowe oświetlenie uliczne.

Podobnie – nowe oblicze uzyska także ulica Kilińskiego. Po rozebraniu starej nawierzchni, zbudowana zostanie nowa – z kostki kamiennej i betonowej. Prace obejmą również nowe rozplanowanie zieleni, kanalizację deszczową i oświetlenie.

Nie inaczej będzie z częścią centrum w okolicach ulicy Traugutta. Zanim zainstalowana zostanie nowa nawierzchnia, kanalizacja i oświetlenie, konieczne będzie dokonanie rozbiórki budynków. Ponadto powstanie tutaj ciąg pieszo-jezdny.