„Tydzień Bezpieczeństwa”

Kilka dni temu w Grajewie odbyła się szczególnego rodzaju akcja edukacyjna – prowadzona przez strażaków w ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa”.

Na terenie budowy Sądu Rejonowego odbyła się akcja pod hasłem „Koniecznie Bezpiecznie”, która miała na celu promowanie bezpieczeństwa pożarowego na budowach.

Trwające właśnie prace przy budowie Sądu Rejonowego okazały się doskonałą sposobnością do tego, żeby przeprowadzić takie ćwiczenia.

Strażacy z Grajewa 4 października 2021 r. zaprezentowali różnego rodzaju techniki ratownicze. Odbył się także pokaz sprzętu ratowniczego i gaśniczego.

Adresatami tej akcji byli pracownicy, którzy mogli na żywo przekonać się jak wygląda praca strażaków w takim miejscu jak plac budowy, który przy niezachowaniu rygorystycznych norm BHP i zdrowego rozsądku może być jednym z tych miejsc, które „generuje” wiele zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia.

Znajomość podstawowych technik ratowniczych ma więc zasadnicze znaczenie i warto je znać.

Kolejna edycja akcji

Tegoroczną akcję promującą bezpieczeństwo w budownictwie zorganizowano już po raz ósmy. Strażacy przeprowadzili szkolenie dotyczące wielu aspektów bezpieczeństwa. W zajęciach wzięło udział kilkadziesiąt osób – pracowników firmy realizującej inwestycję oraz podwykonawców.

Na co dzień osoby te wykonują różne prace, które są potencjalnie niebezpieczne, dlatego taka wiedza jest im niezbędna do tego, żeby nie narażać siebie ani współpracowników na niebezpieczeństwo. Chodzi tu przede wszystkim o różne prace typowo budowlane, wykończeniowe, ale również związane z elektryką.

Omówiono wiele kwestii dotyczących zachowania optymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz właściwego reagowania na sytuacje niosące zagrożenia. Tematem spotkania była m.in. pierwsza pomoc, wzywanie pomocy, a także zasady użycia gaśnic itp.