Zdrowy kręgosłup – to podstawa!

Wady postawy są poważnym problemem zdrowotnym, który dotyka dzieci w wieku szkolnym, a nawet przedszkolnym, tymczasem zdrowy kręgosłup to podstawa dobrej kondycji całego organizmu. Dbałość o właściwą postawę to również inwestycja na kolejne lata, dlatego jeśli pojawiają się problemy, należy jak najszybciej je niwelować, po to by nie rozwinęły się w poważniejsze stany.

Najcenniejszą taktyką, jaką można podjąć w tym zakresie jest profilaktyka. Mogłoby się wydawać, że problem wad postawy u dzieci i młodzieży jest powszechnie znany i w związku z tym szybko rozpoznawany.

Tak zwane okrągłe plecy, garbienie się, tkwienie przez całe godziny niemal bez ruchu w pozycji siedzącej… Skąd my to znamy? Zapewne nie ma rodziny, która nie borykałaby się z tymi problemami. Zresztą nie tylko u dzieci. Trudno być wzorem dla dziecka, jeśli nasza postawa także pozostawia wiele do życzenia – dlatego działania mające na celu profilaktykę wad postawy są tak istotne.

Należy je wdrażać programowo, bo tylko wtedy przyniosą one trwałe rezultaty. Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka – dlatego dbajmy o postawę dzieci permanentnie. W innym przypadku nawet najlepiej opracowany zestaw ćwiczeń nie pomoże.

Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Grajewskim

Nie da się ukryć, że ostatni rok nie był czasem najlepszym, również, a może przede wszystkim dla dzieci. Zdalne nauczanie przyczyniło się do pogłębienia wielu wcześniej istniejących problemów zdrowotnych u młodych ludzi.

Wystarczy wspomnieć o siedzącym trybie życia, rzutującym bardzo negatywnie przede wszystkim na zdrowie kręgosłupa i całego układu kostnego oraz mięśniowego. W warunkach nauczania zdalnego trudno było kontrolować na bieżąco, czy dziecko zachowuje optymalną postawę pracując przy biurku przez wiele godzin.

Nasiliły się także problemy z tzw. szyją technologiczną (smartfonową) –  do tego stopnia, że można je już nazwać „plagą” naszych czasów, dotykającą nawet dzieci w wieku przedszkolnym! Dysfunkcje w obrębie kręgosłupa nie pozostaną bez negatywnego wpływu również na inne aspekty kondycji fizycznej.

W związku z tym Burmistrz Miasta Grajewo wraz z Łomżyńskim Forum Samorządowym i dyrektorami miejskich placówek oświatowych zdecydowali o jeszcze aktywniejszym wsparciu projektu „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Grajewskim”, zakładającego m.in. realizację zajęć fizjoterapeutycznych i korekcyjnych dla dzieci zmagającymi się z wadami postawy.