Niełatwe życie przedsiębiorcy w 2022 roku?

Przedsiębiorcy, szczególnie ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, muszą się zmagać z wieloma przeciwnościami, przede wszystkim natury formalnej i finansowej. Brak stabilności przepisów prawnych, w tym tych, które dotyczą kwestii tak elementarnych jak podatki i składki wymagane od przedsiębiorców oraz rosnące koszty prowadzenia działalności, nie nastrajają optymistycznie.

Wiele osób nie zamierza się jednak poddawać i mimo rosnących przeciwności decyduje się na rozpoczęcie działalności, co jest dużym wyzwaniem, ale też możliwą do osiągnięcia satysfakcją, o wiele większą niż w przypadku wykonywania pracy na etat.

Niezależnie od tego, jak przedstawia się sytuacja przedsiębiorcy w „ujęciu” ogólnopolskim – wiele inicjatyw lokalnych może znacząco wesprzeć wysiłki przedsiębiorców w rozpoczęciu i utrzymaniu działalności.

Na takie, zdecydowanie lepsze niż to było dotychczas, warunki będą mogły liczyć firmy działające w Szczuczynie, gdzie powstaje wielofunkcyjny inkubator przedsiębiorczości.

Kiedyś ośrodek maszynowy – dziś inkubator przedsiębiorczości

Na terenie byłego Państwowego Ośrodka Maszynowego w Szczuczynie powstaje właśnie inkubator przedsiębiorczości. Będzie to obiekt wielofunkcyjny, optymalnie dostosowany do potrzeb firm działających w różnych branżach.

Zazwyczaj z inkubatorami przedsiębiorczości kojarzy się głównie przestrzenie biurowe. Takich nie zabraknie również w Szczuczynie, jednak znajdzie się tutaj miejsce także dla hal produkcyjnych i magazynów, które są niezbędne dla podmiotów działających w sektorze produkcyjnym.

Inkubator ma rozpocząć działalność już latem 2022 roku. Na razie trwają intensywne prace budowlane. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie żadnych opóźnień i harmonogram prac zostanie sfinalizowany zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Zainteresowanie możliwościami, jakie daje inkubator (to przede wszystkim znaczna redukcja kosztów wynikających np. z wynajmu powierzchni biurowej czy hali produkcyjnej) jest duże, w związku z tym o tym, które firmy znajdą tu swoje miejsce zdecyduje konkurs.

Większą szansę na otrzymanie wsparcia w ramach inkubatora będą miały firmy zatrudniające większą liczbę pracowników oraz przedsiębiorstwa działające w branży nowoczesnych technologii.

Inkubatory przedsiębiorczości są docenianą przez firm inicjatywą. Zobacz jaki inkubator powstał np. w Bydgoszczy.