Dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Białymstoku finalizuje umowy na realizację dwóch istotnych projektów infrastrukturalnych. Dotyczą one budowy dwóch odcinków dróg ekspresowych, konkretnie S16 Knyszyn – Krynice oraz S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo. Dodatkowo, fragment drogi S19 od Krynicy do Dobrzyniewa, który jest już w trakcie budowy, połączony z drugim odcinkiem stworzy północno-zachodnią obwodnicę Białegostoku.

Konkurs na koncepcję i wykonanie odcinka S16 pomiędzy Knyszynem a Krynicami rozpatrzono i rozstrzygnięto na początku tego roku, dokładniej w styczniu. Wybrany wykonawca ma za zadanie przeprowadzić inwestycję według modelu „Projektuj i buduj”, a całość prac ma potrwać 39 miesięcy, nie uwzględniając mroźnych okresów zimowych, które mogą wpłynąć na prace budowlane.

Podpisane dzisiaj porozumienia umożliwią, zgodnie z harmonogramem, uzyskanie zgody na realizację projektów drogowych w 2025 roku i następne etapy budowy odcinka S16 przewidziane są na lata 2026-2028.

Odcinek drogi ekspresowej S16 od Knyszyna do Krynic ma łączną długość 8,44 km. W ramach projektu przewidziano budowę 12 obiektów inżynierskich, w tym czterech wiaduktów, sześciu przejść dla zwierząt i dwóch przepustów spełniających funkcje ekologiczne.