10 maja 2024 roku, na terenie militarnej jednostki stacjonującej w Wojewodzinie, odbyło się uroczyste wydarzenie obchodzące sześć miesięcy od utworzenia lokalnego batalionu zmotoryzowanego. Ten oddział wojskowy funkcjonuje pod egidą 1. Dywizji Piechoty Legionów, której patronem jest Marszałek Józef Piłsudski.

Major Cezary Kasprzak, który jest dowódcą wspomnianego batalionu zmotoryzowanego, zaprosił do udziału w tej ceremonii nie tylko żołnierzy z jego oddziału, ale także reprezentantów Powiatu Grajewskiego. Wśród zaproszonych gości byli: Grzegorz Gardocki – Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego, Starosta Grajewski – Waldemar Remfeld oraz Wicestarosta Maria Gwiazdowska.

Obecność generała dywizji dr. Norberta Iwanowskiego, Dowódcy 1. DPL, była punktem kulminacyjnym obchodów. Generał nie tylko wręczył awanse, pochwały i listy gratulacyjne żołnierzom, ale również przyznał im nagrody. W swoim przemówieniu podziękował im za ciężką pracę, treningi i zaangażowanie w rozwijanie jednostki. Zaznaczył, że zwiększenie oddziału i stworzenie brygady to tylko kwestia czasu. Dodał też życzenia wytrwałości i satysfakcji z pełnionej służby dla wszystkich żołnierzy.