Ochotnicza Straż Pożarna działająca w Grajewie stała się beneficjentem funduszy z programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację projektu zatytułowanego „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie”.

Łączne koszty związane z wykonaniem projektu osiągnęły wartość 24900 złotych.

Dzięki zebranym środkom, jednostka mogła zakupić nowe, profesjonalne sprzęty takie jak: zestaw do wyważania drzwi i przecinania pedałów w pojazdach marki LUKAS HTS 99/LCS 99 (1 sztuka) oraz ubrania koszarowe trzyczęściowe (20 kompletów).

Nabycie nowego wyposażenia zdecydowanie wpłynęło na poprawę efektywności działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostkę OSP w Grajewie, co przekłada się na większe bezpieczeństwo mieszkańców.