Ceremonia symbolicznego przecięcia wstęgi oficjalnie zakończyła jedną z najistotniejszych inwestycji drogowych realizowanych w 2023 roku przez Powiat Grajewski. Inwestycję tę określa się mianem „Rozbudowa DP nr 1788B w miejscowości Rydzewo”. Tę konkretną część inwestycji można zaliczyć do trzech segmentów ogromnego projektu o nazwie „Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych powiatu grajewskiego”.

Uroczystość otwarcia nowej drogi odbyła się w czwartek, 7 grudnia 2023 roku. Ceremonia rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika, znajdującym się w Rydzewie. Proboszcz parafii, ks. Cezary Rozmus, przewodniczył tej uroczystości religijnej, którą współtworzyli także przedstawiciele lokalnych samorządów, wykonawcy prac drogowych i osoby zaangażowane w realizację tego projektu, a także mieszkańcy Rydzewa. Po uroczystościach kościelnych wszyscy zebrani udali się do ustalonego miejsca na drodze, gdzie oficjalną część ceremonii prowadziła Magdalena Gryczan, Sołtys wsi Rydzewo i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Rajgrodzie. Na zakończenie doga otrzymała poświęcenie od proboszcza, po czym odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi.

Niestety, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, pozostała część uroczystości przeniesiona została do Świetlicy Wiejskiej w Rydzewie. Tam Waldemar Remfeld, Starosta Grajewski, przywitał wszystkich zgromadzonych i omówił poszczególne etapy realizacji inwestycji – od momentu powstania pomysłu aż do ostatecznego zakończenia prac drogowych.