PSP i OSP z nowymi samochodami specjalistycznymi

Pod koniec grudnia 2021 r. strażacy z regionu grajewskiego otrzymali pięć nowych samochodów specjalistycznych, dzięki czemu podejmowane przez nich akcje gaśnicze i ratunkowe staną się bardziej efektywne i szybsze.

O dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze wzbogaciła się Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie. Po jednym wozie trafiło do OSP w Ławsku, w Klimaszewnicy oraz w Woźnej Wsi.

Przekazanie pojazdów PSP i OSP działających na terenie powiatu grajewskiego było możliwe dzięki podjęciu odpowiedniej decyzji w tej sprawie przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Uroczyste przekazanie samochodów miało miejsce 21 grudnia 2021 r. W uroczystości wzięli udział strażacy, strażacy-ochotnicy oraz samorządowcy z miejscowości, w których znajdą się nowe samochody strażackie.

OSP ważnym elementem lokalnego systemu bezpieczeństwa pożarowego

Ochotnicze Straże Pożarne na stałe wpisały się w krajobraz polskiej prowincji. Działają od dziesięcioleci, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań społeczno-politycznych i historycznych. Jednostki OSP są aktywne na terenie wszystkich województw, w tym wielu miasteczek oraz wsi.

Strażacy-ochotnicy przez lata mieli okazję wypracować wiele zasad efektywnego działania i współdziałania z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Od lat nieśli pomoc lokalnym społecznościom, dysponując lepszym lub gorszym sprzętem gaśniczym i ratowniczym.

W ostatnich latach dzięki współdziałaniu różnych podmiotów – na szczeblu państwowym i samorządowym – możliwe jest wyposażanie ochotniczych jednostek strażackich w wysokiej klasy sprzęt. W związku z tym podejmowane przez OSP akcje są szybsze i tym samym skuteczne.

OSP działają w różnych wymiarach, m.in. w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.