Prace już trwają

Droga prowadząca przez Rydzewo-Pieniążek nie należała do tej pory do najlepiej przystosowanej do ruchu – głównie z uwagi na nie najlepszą jakość nawierzchni. Takie prace podjęto i w ich wyniku już niedługo kierowcy przejeżdżający przez Rydzewo będą się mogli cieszyć z zupełnie innego komfortu przemieszczania się.

Inwestycja dotyczy fragmentu drogi powiatowej numer 1823B.

Podjęte prace remontowe mają charakter kompleksowy i ich celem jest zarazem poprawa jakości podróżowania, jak i, a może przede wszystkim – bezpieczeństwa jazdy, która stanie się zdecydowanie bardziej wygodna.

Nawierzchnie dróg są wbrew pozorom bardzo istotnym elementem systemu bezpieczeństwa w ruchu kołowym. Nawierzchnia pełna nierówności, dołów, dziur stwarza realne zagrożenie dla płynnego i bezpiecznego ruchu – szczególnie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Rozbiórka i remont

Obecnie sfinalizowano pierwszy etap harmonogramu inwestycji – zostały zakończone prace przygotowawcze, w tym m.in. rozbiórka niepotrzebnych już elementów, a także niezbędne prace ziemne. Wykonano też prace z zakresu systemu telekomunikacyjnego.

Droga została odwodniona. Mieszkańcy Rydzewa na pewno zauważyli także postęp prac przy budowie krawężników – niemal wszystkie zostały już zamontowane, aktualnie kontynuowane są prace przy podbudowie, na którą zostanie później wylany asfalt.

Na końcu drogowcy wykonają stosowne oznakowanie remontowanego fragmentu drogi.

Do końca inwestycji nie zostało już zatem wiele prac i czasu. Za niedługo mieszkańcy Rydzewa, okolic oraz kierowcy podróżujący drogą 1823B, będą się mogli cieszyć zupełnie nową jakością jazdy.

Wraz z remontem tej drogi inwestor przewidział również wybudowanie nowego odcinka, któremu będzie na pewnym obszarze „towarzyszył” także chodnik.