Niepełnosprawność a wykluczenie społeczne

Jednym z największych problemów, które dotykają osoby niepełnosprawne, szczególnie te, które mają problem z poruszaniem się, jest niemożność korzystania z dostosowanego do ich możliwości fizycznych specjalistycznego pojazdu.

Możliwość szybkiego i komfortowego dostania się np. do urzędu, przychodni czy na różne spotkania jest jednym z kluczowych warunków, które pozwalają osobie z niepełnosprawnością aktywnie funkcjonować w życiu swoim, ale również w społecznym.

Mobilność to jeden z niezbędnych warunków zapobiegania zjawisku tzw. wykluczenia społecznego, które pod wieloma względami jest niekorzystne, zarówno dla samej osoby zmagającej się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, jej rodziny, jak i dla społeczeństwa.

Wszystkie działania zmierzające do zapobiegania wykluczeniu osób niepełnosprawnych z aktywnego partycypowania w życiu społecznym są bardzo istotne. Jednym z takich zadań, które może wykonać np. gmina, jest zapewnienie niepełnosprawnym odpowiednich warunków przewozu.

Niepełnosprawni będą korzystać z nowego samochodu

Osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie gminy Radziłów mogą korzystać z nowego, specjalistycznego środka transportu. Będzie nim samochód dostosowany do przewozu osób z problemami mobilnymi.

Zakup pojazdu udało się zrealizować m.in. dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dotację pozyskano w ramach realizowanego przez PFRON projektu związanego z likwidacją barier transportowych. Jest on częścią szerszego programu, którego głównym założeniem jest niwelowanie różnic między regionami.

Koszt zakupu specjalistycznego pojazdu wyniósł łącznie niemal 331 tys. złotych, z czego ponad 206 tys. zł pochodzi z dofinansowania PFRON, niemal 124,5 tys. zł gmina Radziłów wyasygnowała z puli środków własnych.