Grajewo skorzysta z sąsiedztwa gazociągu

Dobre informacje dla mieszkańców Grajewa. Władze miasta poinformowały o realizacji inwestycji, która była już wcześniej planowana, jednak w obecnej sytuacji geopolitycznej, ma ona jeszcze większe znaczenie.

Chodzi o możliwość podłączenia miasta, a właściwie miejskiej sieci gazowej do przebiegającego w bliskim sąsiedztwie Grajewa gazociągu Polska – Litwa.

Gazociągiem tym błękitne paliwo przepływa już od kilku dni – za niedługo będzie ono również dostarczane bezpośrednio do nieruchomości położonych na terenie miasta. Stanie się to możliwe dzięki podjęciu przez samorząd takiej decyzji.

W związku z tym, że gazociąg przebiega przez powiat grajewski – trudno było nie skorzystać z takiej możliwości – optymalnie komfortowego zaopatrywania miasta w gaz. I tak właśnie już niedługo się stanie, a do końca bieżącego roku dostawy będą realizowane w pełnym, planowanym zakresie.

Koniec z dowożeniem gazu

Zainstalowanie części gazociągu Polska – Litwa w pobliżu Grajewa pozwoli miastu na zaprzestanie wykonywania dotychczas realizowanej techniki dostaw, która opierała się na konieczności dowożenia gazu do znajdujących się w mieście zbiorników.

Zapotrzebowanie Grajewa na błękitne paliwo określa się na poziomie niemal dwudziestu tysięcy metrów sześciennych na godzinę. W niedalekiej przyszłości całość tego celu będzie realizowana za pośrednictwem nowego gazociągu.

Ostatecznie projekt ten zostanie sfinalizowany do końca 2022 r. Konieczne jest m.in. uruchomienie nowego bloku energetycznego o odpowiedniej mocy cieplnej i elektrycznej, co stanie się już za kilka miesięcy – jesienią br.

W ten sposób zrealizowana zostanie gazyfikacja miasta w nowej „formule” technologicznej.