Kierowcy mogą już użytkować nowe odcinki transeuropejskiej sieci transportowej

Via Baltica to jeden z ważniejszych projektów międzynarodowych w zakresie rozwoju drogowej sieci transportowej. Różne odcinki tej trasy przebiegają m.in. przez Polskę. Aktualnie trwają prace przy budowie kolejnych kilometrów sieci dróg.

Ostatnio udostępniono ponad trzydzieści kilometrów drogi ekspresowej S61. To droga dwujezdniowa, przebiegająca od węzła Kolno przez obwodnicę Stawisk (a dokładniej – jej drugą jezdnię) po obwodnicę Szczuczyna.

Droga S61 jest jedną z ważniejszych inwestycji drogowych w tej części Europy, stanowi ona część sieci transportowej TEN-T (Trans-European Transport Network).

W ramach tego projektu kilka tygodni temu udostępniono także fragment drogi Śniadowo-Łomża Południe. Wraz z odcinkami: Kolno-Stawiski oraz Stawiski-Szczuczyn sieć TEN-T zyska ponad pięćdziesiąt kilometrów drogi ekspresowej.

Kolejne kilometry trasy

Prace przy realizacji kolejnych odcinków Via Baltica w okolicach Grajewa będą kontynuowane. Fragment od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna jest wart ponad trzy miliardy złotych, z czego dofinansowanie unijne wynosi ponad 1,6 miliarda złotych.

Przy udostępnionym niedawno fragmencie drogi S61 zbudowano również węzeł Kolno. Zgodnie z projektem, który jest w fazie realizacji, w przyszłości zostanie do niego doprowadzona obwodnica Łomży. Jej budowa zacznie się już niedługo – na razie realizowane są kolejne etapy prac formalnych. W ich ramach pod koniec lipca 2021 r. ogłoszony został przetarg.

Cała Via Baltica w Polsce ma liczyć 341 kilometrów. Ostatni odcinek: Podborze-Śniadowo ma być ukończony w trzecim kwartale 2023 roku.

W ostatecznym kształcie S61 będzie biegła od Podborza, przez województwo podlaskie, do granicy z Litwą, koło Ełku trasa będzie wiodła przez obszar województwa warmińsko-mazurskiego i poprowadzi do krajów nadbałtyckich.