Przebudowa drogi powiatowej i wojewódzkiej

Sieć dróg w Grajewie i w miejscowościach Powiatu Grajewskiego staje się coraz większa i bardziej komfortowa dla kierowców. Dzieje się tak za sprawą kolejnych realizowanych inwestycji. Środki na ten cel pozyskiwane są skutecznie z różnych źródeł, w tym rządowych i samorządowych.

Przykładem efektywnej współpracy finansowej jest najnowsze zadanie, związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku prowadzącym z miejscowości Pieniążki do Białoszewa oraz drogi wojewódzkiej przebiegającej przez tę ostatnią miejscowość.

Na ten cel udało się wygospodarować ponad osiem milionów złotych, z czego ponad trzy pochodzi ze środków państwowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), z budżetu Gminy Grajewo oraz Gminy Radziłów.

Wiadomo już, że inwestycja z pewnością zostanie sfinalizowana – nie tylko znalazły się na nią środki, ale podpisano już pierwsze decyzje w tym zakresie. W Starostwie Grajewskim umowę podpisały wszystkie zainteresowane strony, czyli przedstawiciele inwestorów oraz wykonawcy.

Cele i charakter inwestycji

Odcinki ww. dróg zostaną przebudowane i zmodernizowane. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnienie lepszych warunków dla kierowców korzystających z tych tras.

Inwestycja będzie wykonana w popularnym systemie, znanym jako „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach umowy wykonawca zobowiązał się zarówno do wykonania wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej, jak i do uzyskania koniecznych zezwoleń.

Określono też szczegółowo zakres robót, które w ramach umowy zostaną wykonane. Będzie to m.in. rozbiórka niektórych elementów obecnej infrastruktury drogowej, roboty ziemne oraz cały kompleks prac wykończeniowych. W ich ramach wykonane zostaną m.in. podjazdy do posesji znajdujących się przy remontowanych odcinkach dróg.