Drogi będą budowane i modernizowane

W najbliższych miesiącach prace drogowe prowadzone na terenie województwa podlaskiego będą kontynuowane – zapewniono już na ten cel odpowiednie środki. Dzięki temu już kolejny rok realizowane są inwestycje, które realnie poprawiają bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg.

Bezpieczeństwo na wszystkich drogach, w tym powiatowych i gminnych, to kwestia priorytetowa i kluczowa, aby transport realizowany dzięki nim był taki, konieczne jest zapewnienie kierowcom dobrych warunków drogowych.

Nie tylko sieć dróg powinna być optymalnie rozbudowana, ale również ich stan techniczny musi być jak najlepszy. Wtedy jazda jest zarówno bezpieczniejsza, jak i wygodniejsza.

Samorządy (zarówno powiatowe, jak i gminne) w województwie podlaskim już niedługo otrzymają ponad sto dziewięćdziesiąt milionów złotych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki te będą przekazane na budowę nowych dróg, a także na remont już istniejących szlaków komunikacyjnych.

Piąta edycja programu rządowego

Dokładnie 194 milionów złotych otrzyma Podlasie w ramach piątej już edycji popularnego programu. Samorządy gminne i powiatowe zainteresowane udziałem w projekcie i skorzystaniem z dotacji, mają jeszcze czas na składanie wniosków. Ostateczny termin mija 29 sierpnia br.

Dzięki formule programu, która zakłada uproszczenie tego rodzaju wniosków, możliwe jest optymalne rozdysponowanie przyznanej kwoty dofinansowania na inwestycje drogowe.

Środki, które zasilą budżety projektów budowy i modernizacji dróg w województwie podlaskim w przyszłym roku, są porównywalne z tymi, które zostały przyznane na rok 2022.

Kwota dofinansowania może być procentowo różna, nie będzie jednak mniejsza niż 60 proc. wartości zgłoszonej we wniosku inwestycji.

Na jakie konkretne prace mogą być wykorzystane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg? Możliwe jest wsparcie budowy dróg, ich przebudowa i modernizacja oraz remonty.

Do tej pory w ramach wszystkich edycji programu na terenie województwa podlaskiego wykonano ponad tysiąc zadań związanych z rozwojem i modernizacją sieci dróg.

Więcej aktualnych informacji drogowych znajdziesz w serwisie NaDrogach.pl.