W Grajewie, znanej miejscowości na północy Polski, trwają zaawansowane prace związane z poprawą infrastruktury transportowej. To ogromne przedsięwzięcie obejmuje m.in. budowę nowego dworca autobusowego oraz planowanie skrzyżowania bezkolizyjnego.

Centrum Grajewa jest miejscem, gdzie ma powstać nowoczesne centrum komunikacji drogowej. Działka, na której stanie ten obiekt, została nabyta przez władze miasta. Dworzec autobusowy znajdować się będzie tuż obok aktualnie funkcjonującego dworca kolejowego. Ten ostatni powrócił do zarządu PKP w zeszłym roku i jest planowany do gruntownego remontu, który ma zakończyć się do 2030 roku. Zarówno samorząd miasta, jak i PKP mają ambicję stworzenia komfortowego centrum przesiadkowego. Centrum to ma w przyszłości obsługiwać szybkie pociągi z projektem Rail Baltica, które mają również zatrzymywać się w Grajewie.

Jednocześnie, działania PKP oraz Urzędu Miasta Grajewo koncentrują się na tworzeniu bezkolizyjnego przejazdu na ulicy Piłsudskiego. Zadanie poszukiwania optymalnych rozwiązań, które spełnią oczekiwania władz miasta, spoczywa na kolejarzach. Projekt wiaduktu kolejowego, który ma powstać w miejscu ulicy Piłsudskiego, jest w trakcie opracowywania. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. deklarują pracę nad rozwiązaniem, które zdobędzie poparcie samorządu, zarządcy dróg oraz mieszkańców.