Kierujący miastem Grajewo przedstawili swoje aspiracje do intensyfikacji współdziałania z sektorem kolejowym, zapowiadając m.in. konstrukcję dworca autobusowego w bliskim sąsiedztwie stacji kolejowej oraz realizację tunelu prowadzącego pod torami.

Zgodnie z informacjami podanymi przez lokalną gazetę „Gazeta Grajewska”, wydawaną przez samorząd, teren przyszłego dworca autobusowego, który zostanie zlokalizowany tuż obok istniejącego dworca kolejowego, jest już własnością miasta. W poprzednim roku PKP SA nabyło od Skarbu Państwa wspomniany dworzec kolejowy, ogłaszając plan jego modernizacji do roku 2030.

W kontekście tych zmian, władze Grajewa pragną stworzyć centrum przesiadkowe dla lokalnej komunikacji. Jak podano, 28 grudnia 2023 roku została zawarta umowa o darowiznę nieruchomości przy dworcu kolejowym na korzyść Miasta Grajewo. Darowana działka o powierzchni 0,4188 hektara, która dotychczas była dzierżawiona przez miasto i na której znajduje się obecnie dworzec autobusowy, przeznaczona ma być na realizację zadań gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Wcześniej, miasto nabyło również teren, na którym znajduje się parking dla samochodów osobowych oraz przystanek autobusowy. Burmistrz Grajewa, Dariusz Latarowski, wyraził swoje zdecydowane zaangażowanie w prace dotyczące rozbudowy infrastruktury transportowej. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom Grajewa i okolicznych miejscowości komfortu podróżowania oraz ochrony przed warunkami atmosferycznymi podczas oczekiwania na połączenia komunikacyjne. Przy tej okazji Burmistrz podkreślił priorytetowe znaczenie szybkiego opracowania dokumentacji projektowej nowego dworca autobusowego oraz natychmiastowego rozpoczęcia prac budowlanych.