Podczas zawodów Grajewa w Mocowaniu i Zapasach przeznaczonych dla dzieci, niewielki turniej przekształcił się w niezwykle emocjonujące spotkanie młodych talentów sportowych. Co więcej, stopień rywalizacji obecny podczas tych zawodów mógłby równać się z tym, który dominuje na najbardziej prestiżowych imprezach sportowych.

Należy również podkreślić, że ogromne poklaski były skierowane do rodziców. Nie tylko przybyli licznie na te zawody, ale także stanęli obok swoich pociech jako ich najwierniejsi fani. Wspierali swoje dzieci, dopingowali je i dodawali im otuchy podczas całego wydarzenia.

Te Mistrzostwa Grajewa w Mocowaniu i Zapasach zostały zorganizowane jako część planu Ferie Zimowe z MOSiRem (Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji). Ta inicjatywa ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.