W Grajewie, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Miasta, rozpoczęły się prace konserwacyjne na dwóch kluczowych ulicach miasta – Mickiewicza oraz Nowickiego.

Kontrakt na realizację projektu został zawarty pomiędzy miastem a wykonawcą 27 października ubiegłego roku. Zgodnie z umową, termin realizacji usługi wynosi 200 dni od daty podpisania kontraktu. Dlatego też przewiduje się, że całe przedsięwzięcie dobiegnie końca pod koniec maja bieżącego roku.

Zarząd miejski apeluje do mieszkańców o cierpliwość i regularne monitorowanie aktualnej sytuacji. Przewiduje się tymczasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego na terenie objętym remontem, co może prowadzić do pewnych utrudnień.

Celem całego przedsięwzięcia jest poprawa jakości nawierzchni dwóch gminnych dróg. Ma to na celu zapewnienie lepszego układu komunikacyjnego w mieście oraz usprawnienie ruchu w obrębie danego osiedla.