Obchody Światowego Dnia Wiatru

W tym roku w Grajewie po raz pierwszy w niezwykły sposób obchodzono Światowy Dzień Wiatru. W ramach obchodów przygotowano Festiwal Dobrej Energii, w którym uczestniczyli m.in. uczniowie grajewskich szkół.

Święto zorganizowano w Zespole Szkół Nr 2. Był to szczególny dzień w życiu szkoły, ponieważ otworzono wówczas również nową pracownię komputerową, którą ufundowały związane z miastem i regionem firmy.

Był to również tradycyjny dzień otwarty, które pod koniec każdego roku szkolnego organizują placówki dla kandydatów, którzy chcą właśnie w nich kontynuować naukę.

W zorganizowaniu Festiwalu Dobrej Energii wzięła udział m.in. firma OX2, zaangażowana także w stworzenie i wyposażenie nowej szkolnej pracowni. Firma jest aktywna na rynku energii pozyskiwanej za pośrednictwem farm wiatrowych.

Obecnie realizuje nową inwestycję właśnie w Grajewie i podobnie jak w innych miejscach, w których prowadzi działalność, angażuje się w różne projekty istotne dla społeczności lokalnych.

Farma wiatrowa w Grajewie

Powstająca farma wiatrowa w Grajewie jest jedną z kilku podobnych inwestycji realizowanych przez OX2 w Polsce. Obecnie projekt znajduje się w kolejnej fazie realizacji. Wykonana została między infrastruktura pomocnicza, drogi dojazdowa i stacja.

Już niedługo do Grajewa dostarczone zostaną ważne elementy techniczne, takie jak turbiny wiatrowe, które będą montowane w kolejnych tygodniach.

Harmonogram prac przy powstającej farmie wiatrowej postępuje zgodnie z planem. Wszystkie prace zakończone zostaną za kilka miesięcy, inwestor chce uzyskać stosowne zezwolenia wymagane do rozpoczęcia działalności – do końca bieżącego roku.

Dla Grajewa inwestycja ta ma duże znaczenie – to nowoczesny projekt technologiczny, dzięki któremu możliwe będzie pozyskiwanie o wiele większej ilości energii ze źródła naturalnego i odnawianego, jakim jest wiatr.

Czy w Polsce inwestowanie w „wiatr” jako źródło energii jest opłacalne? Przeczytaj na Ekobylka.pl.