Ćwiczenia wojskowe do końca maja

Mieszkańcy całej Polski, w tym m.in. województwa warmińsko-mazurskiego, w maju, mieli albo będą mieli okazję widzieć na drogach przejazdy kolumn wojskowych oraz innych formacji. Ruchy sił militarnych są związane z prowadzonymi na terytorium naszego kraju ćwiczeniami.

Będą one realizowane do końca maja. Widok pojazdów wojskowych nie jest zbyt częsty i może wywołać nadmierne zainteresowanie, co w dzisiejszych czasach „manifestuje” się niemal natychmiastowo np. w… mediach społecznościowych.

O ile dokumentowanie różnych wydarzeń i sytuacji za pomocą powszechnie dostępnego sprzętu, jakim są np. telefony komórkowe, jest swego rodzaju znakiem współczesności, o tyle musimy pamiętać o tym, że nagrywanie, czy też fotografowanie formacji wojskowych nigdy nie powinno mieć miejsca – szczególnie obecnie, kiedy za naszą wschodnią granicą już od kilku tygodni toczy się konflikt zbrojny.

Pamiętajmy, żeby nawet wówczas, gdy pasjonujemy się militariami i możliwość bezpośredniego zaobserwowania sprzętu wojskowego jest nam szczególnie bliska – nie publikować materiałów dokumentujących ruchy wojsk.

Dlaczego nie powinniśmy dokumentować przejazdu kolumn wojskowych?

Każda nietypowa sytuacja, która odbiega od codzienności i rutyny, jest współcześnie „powodem” do tego, żeby jak najszybciej o niej poinformować jak najszerszy krąg odbiorców. O ile ma ona związek z życiem prywatnym – publikacja materiałów ją dokumentujących może być związana z kwestią kultury (lub jej braku) albo prawa dotyczącego prywatności.

Są jednak takie wydarzenia i okoliczności, które nie powinny być powszechnie ujawniane – stąd apel wojska o nierozpowszechnianie materiałów, które mogłyby wskazywać na to, jakie jednostki i sprzęt znajdują się w określonych kolumnach, w różnych miejscach kraju i w jakim kierunku podążają.

Mogłoby się wydawać, że w dzisiejszych czasach nowoczesny sprzęt, którym dysponują armie i władze daje szeroki obraz tego, co dzieje się różnych krajach, jednak nadal dla zachowania optymalnego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego konieczna jest elementarna dyscyplina ze strony obywateli.

Wyrazem takiej wspólnej odpowiedzialności jest m.in. to, by nie ułatwiać ewentualnym wrogim siłom pozyskiwania informacji o tym, co aktualnie dzieje się na terenie kraju.

Nie publikujmy zatem żadnych materiałów, które mogłyby pomóc w lokalizacji sprzętu wojskowego i jednostek, również wtedy, gdy udają się one na ćwiczenia militarne.