Mieliśmy okazję obserwować zakończenie procesu rejestracji kandydatów, którzy zamierzają ubiegać się o stanowiska burmistrzów i wójtów miast i gmin na terenie powiatu grajewskiego. To wydarzenie miało miejsce dokładnie tydzień temu, 14 kwietnia. Niebawem, bo już 7 maja tego roku, będziemy mieli szansę oddać nasze głosy. Wybierzemy tym samym osoby, które będą reprezentować nasze interesy zarówno na arenie lokalnej, jak i w skali całego województwa podlaskiego.

Siedem dni temu zarejestrowało się czterech kandydatów do roli burmistrza Grajewa. Wśród nich znajduje się obecnie urzędujący burmistrz Dariusz Latarowski. Ma on 55 lat i startuje z list KWW Grajewskie Porozumienie Samorządowe. Kolejnym kandydatem jest Maciej Bednarko, obecny zastępca burmistrza, który ma 44 lata i startuje z list KWW Macieja Pawła Bednarko. Barbara Ciszewska to dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, ma 56 lat i startuje z KW Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość Grajewo”. Czwartym kandydatem jest Marcin Rutkowski. Ma 39 lat i startuje z listy KKW Koalicja Obywatelska.

W przypadku stanowiska burmistrza Szczuczyna mamy do czynienia z dwoma kandydatami. Pierwszym jest Marcin Wileński, który ma 39 lat i bierze udział w wyborach z ramienia KWW Szczuczyn 2030. Drugim jest Małgorzata Karwowska – 60-letnia kandydatka z listy KWW Głos Mieszkańców.

Również stanowisko Burmistrza Rajgrodu obsadzi jeden z dwóch kandydatów. Ireneusz Gliniecki, aktualnie sprawujący ten urząd, liczy na reelekcję. Startuje on z listy KWW Ireneusza Glinieckiego i ma 59 lat. Jego rywalem jest prawnik Adrian Arasimowicz, mający 38 lat i startujący z listy KWW Masz Wybór w Rajgrodzie.