W Urzędzie Miasta Grajewo, dnia 22 marca 2024 roku, zorganizowano miejskie eliminacje turnieju edukacyjnego o nazwie „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkurencji wzięło udział 15 uczniów reprezentujących różne grajewskie szkoły podstawowe.

Głównym celem tego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest edukacja dzieci i młodzieży, polegająca na propagowaniu wiedzy z zakresu przepisów przeciwpożarowych. Dodatkowo, turniej ma na celu nauczenie uczestników zasad postępowania w sytuacji wybuchu pożaru oraz zdobycie umiejętności obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Uczestnicy zdobywają również informacje na temat techniki pożarniczej i strukturze organizacji ochrony przeciwpożarowej. Turniej to także okazja do zgłębiania historii i tradycji straży pożarnej.

Proces eliminacji miejskich składał się z dwóch etapów. Pierwsza część to test pisemny, który musieli rozwiązać wszyscy uczestnicy. Druga część eliminacji polegała na odpowiadaniu na losowane pytania przez najwyżej ocenionych uczestników testu pisemnego. W drugim etapie wzięły udział osoby, które uzyskały trzy najlepsze wyniki w teście.