Sąd Okręgowy w stolicy Polski, Warszawie, podjął decyzję o odrzuceniu zażalenia, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Sprawa dotyczyła odcinka drogi ekspresowej S16 między Olsztynem Wschód a Barczewem. Skutkiem tego werdyktu jest konieczność dla GDDKiA anulowania wyboru najbardziej korzystnej propozycji i przeprowadzenia jeszcze raz analizy ze względu na wcześniej odrzuconą ofertę.

Proces przetargowy na realizację projektu oraz budowę odcinka drogi S16 pomiędzy Olsztynem a Biskupcem został zapoczątkowany 21 grudnia 2022 roku. Początkowo planowane otwarcie ofert miało miejsce 20 lutego 2023 r., jednak ze względu na olbrzymią liczbę pytań od potencjalnych oferentów, blisko 2,5 tys., termin otwarcia został przeniesiony na 22 czerwca tego samego roku. W sumie wpłynęło szesnaście ofert. Wybrano Budimex do realizacji odcinka drogi Olsztyn Wschód – Barczewo z ceną wynoszącą 507,4 mln zł, natomiast do budowy odcinka Barczewo – Biskupiec wytypowano firmę PORR za kwotę 457 mln zł. Obie decyzje spotkały się z odwołaniem skierowanym do KIO.

Co więcej, dla przyległego odcinka drogi ekspresowej między Barczewem a Biskupcem, KIO oddaliła aż trzy odwołania dotyczące wyboru najbardziej korzystnej propozycji. Jednak jeszcze przed finałowym zakończeniem sprawy, wpłynęła skarga na orzeczenie KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie. Termin rozprawy sądowej nie jest jeszcze znany.

W rezultacie tych dwóch zadań, wzdłuż aktualnej DK16, powstanie prawie 30 km nowej drogi ekspresowej. Jednocześnie, na obszarze regionu rosną dyskusje dotyczące stanu drogi krajowej przechodzącej przez Mazury – od Mrągowa do Ełku. Mimo upływu wielu lat, nadal nie udało się ustalić właściwej trasy dla tej drogi, która obecnie jest kręta i wąska.