Bezpieczniejszy pieszy w Grajewie

Miasto Grajewo oraz powiat grajewski otrzymają środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a dokładniej – na polepszenie infrastruktury, która zapewni większe bezpieczeństwo w ruchu pieszych.

Środki przyznane zostały w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pochodzą one między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z zysku spółek Skarbu Państwa oraz dotacji z budżetu państwa.

Łącznie na ten cel przyznano samorządom kwotę 1 205 280 złotych.

Środki dla Grajewa (w wysokości ponad dwustu tysięcy złotych) spożytkowane zostaną na sfinansowanie inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych, które pod tym względem nie spełniają optymalnych warunków. To przejścia na ul. Szkolnej, Konstytucji 3 Maja oraz 9 Pułku Strzelców Konnych.

Bezpieczniej na drogach powiatu grajewskiego

Powyższe środki finansowe będą również przekazane na realizację inwestycji w miejscowościach w okolicach Grajewa. W ich ramach zrealizowane zostaną projekty w: Czarnej Wsi, w Tamie, w Kramarzewie, w Komosewie i w Rajgrodzie.

Większość projektów, które zyskały dofinansowanie dotyczy budowy nowych przejść dla pieszych oraz przebudowy już istniejących, których funkcjonalność obecnie nie jest wystarczająca, m.in. w związku z dynamicznym zwiększeniem ruchu drogowego.

Więcej informacji dotyczących ww. inwestycji – m.in. na stronach internetowych miejscowości, które będą realizowały dofinansowane projekty.