XXII Bieg „Szlakiem Tatarskim”

Już w najbliższą sobotę, w Prostkach, odbędzie się kolejna edycja cieszących się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej zawodów sportowych – będzie to XXII Bieg „Szlakiem Tatarskim”.

Celem imprezy jest popularyzacja walorów historycznych i przyrodniczych gminy Prostki oraz promocja aktywności fizycznej. Organizatorami zawodów są: Urząd Gminy Prostki, Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach, Uczniowski Klub Kolarski Prostki, Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach.

Bieg rozpocznie się o godzinie 10:00. Start – przy Szkole Podstawowej. Meta – na Stadionie Leśnym w Prostkach. Zakończenie biegu zaplanowano na godzinę 11:45.

Dystans, jaki będą mieli do pokonania uczestnicy liczy dziesięć kilometrów. Bieg będzie się odbywał zarówno na nawierzchni asfaltowej, jak i po drogach gruntowych.

Warunki uczestnictwa w imprezie

Do udziału w biegu zaproszone są wszystkie osoby dorosłe, które nie mają przeciwskazań lekarskich do biegania. Uczestnicy są zobowiązani podpisać stosowne oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Zapisu można dokonać w dniu imprezy, 31 lipca 2021 r., w godzinach od 07:45 do 09:45 – w biurze zawodów (Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach). Liczba uczestników jest ograniczona – maksymalnie w zawodach może wziąć udział 120 osób.

Organizator zapewnia wszystkim biegaczom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz opiekę medyczną, wodę i napoje w trakcie biegu, a także bezpłatny posiłek po zawodach.

Przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc w następujących kategoriach: kobiety, mężczyźni do lat 40 i powyżej, zawodnicy niepełnosprawni, najstarszy uczestnik biegu oraz najszybsza zawodniczka i zawodnik – mieszkańcy gminy Prostki.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale.