Gmina realizuje swoje zadania

Nie zawsze pamiętamy, że jednym z istotniejszych zadań każdej gminy jest zapewnienie mieszkańcom godnych warunków do funkcjonowania na różnych polach aktywności życiowej.

Niezbędnym elementem budowania takiego, pozytywnego statusu jest zadbanie o to, by w danej gminie istniały dobre warunki mieszkaniowe.

Jak wiadomo – nie jest to zadanie łatwe, a właściwie można powiedzieć, że zapewnienie właściwej struktury mieszkaniowej jest jednym z zadań najtrudniejszych i najbardziej absorbujących, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym.

Aby gmina mogła budować mieszkania komunalne i socjalne, które będą służyły jej stałym mieszkańcom, którzy nie posiadają tytułu prawnego do innej nieruchomości mieszkalnej i spełniają określone w przepisach prawnych kryteria finansowe, musi posiadać swoje działki.

Miasto Szczuczyn w ostatnich latach prowadzi intensywne działania mające na celu pozyskiwanie odpowiednich terenów pod budowę bloków, w których znajdują się mieszkania należące do gminy, wynajmowane mieszkańcom, którzy mają tu stałe miejsce zamieszkania, tu pracują, płacą podatki i tworzą rodziny.

Nowa inwestycja budowlana

Komunalne budynki wielorodzinne powstają sukcesywnie na terenach należących do gminy Szczuczyn. Inwestycje są realizowane przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Aktualnie trwa budowa kolejnych dwóch bloków wraz z niezbędną infrastrukturą, taką jak parkingi, chodniki i ulice, pozwalające efektywnie zagospodarować dany teren, po to, by rzeczywiście służył mieszkańcom.

Zezwolenie na budowę zostało wydane w ubiegłym roku, w związku z tym podjęto już prace nad realizacją zaplanowanej inwestycji mieszkaniowej.

Nowe budynki powstają przy dwóch, które zostały już wcześniej wybudowane na terenie ulicy Kwiatowej i Łąkowej.

Pierwszy z budynków komunalnych w Szczuczynie powstał w 2016 roku i od tego czasu, zgodnie z zapewnieniami burmistrza miasta, prace nad kolejnymi, oczekiwanymi przez wiele rodzin, budynkami są kontynuowane – mimo zmieniających się czasów i pojawiających się nowych problemów, m.in. ekonomicznych, z którymi zmaga się cały kraj.

Jesteś zainteresowany tym, jak inne gminy w Polsce działają m.in. na niwie budownictwa komunalnego? Z pewnością zainteresuje Cię serwis Zainwestujwgminie.pl.