Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie zdecydował o przystąpieniu do najnowszej edycji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Adresatami projektu będą osoby, które ukończyły co najmniej 65 rok życia i mają problemy w samodzielnym funkcjonowaniu w związku ze swoim stanem zdrowia, jeśli są samotne, czyli prowadzą swój dom same albo z innymi osobami, które jednak również borykają się z problemami, które nie pozwalają im świadczyć wsparcia.

„Korpus Wsparcia Seniorów” ma na celu zwiększenie komfortu życia starszych osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie miasta Grajewa.

Komfort to poczucie bezpieczeństwa, które można znacząco zwiększyć poprzez świadczenie określonych usług zdalnych, takich jak ciesząca się coraz większą popularnością opieka na odległość.

Na czym polega zdalne wsparcie seniorów

Pomoc świadczona dzięki nowoczesnym technologiom w ramach usługi opieki na odległość „odbywa” się poprzez opaski bezpieczeństwa, które są udostępniane osobom potrzebującym.

Opaska ma kilka funkcji. Pierwszą jest sygnał SOS, drugą – detektor upadku, trzecią – lokalizator GPS, kolejną – czujnik, który pokazuje, że opaska została zdjęta.

Kolejne funkcje, które znacząco zwiększają zakres działania opaski, pozwalają na komunikowanie się z opiekunem albo z centrum obsługi programu. Za pomocą opaski bezpieczeństwa można także monitorować puls czy saturację.

Pomoc jest świadczona całodobowo.

Starsi mieszkańcy Grajewa, którzy są niesamodzielni i potrzebują tego rodzaju usług mogą z nich korzystać bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat.

Zainteresowani udziałem w programie opieki na odległość powinni się zgłosić do MOPS w Grajewie do 14 lutego, do godzin porannych. Można to uczynić telefonicznie albo mailowo.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz również na Eswiebodzice.pl.