Mając na uwadze art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., które mówią o specjalnych przepisach dotyczących przygotowania i realizacji projekty infrastruktury drogowej (Dz.U. 2023 poz. 162), a także powołując się na art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., czyli Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775), pragnę poinformować o najnowszych rozstrzygnięciach w sprawie.

Starosta Grajewski, w dniu 29 sierpnia 2023 r., wydał negatywną decyzję oznaczoną symbolem WA.6740.152.2023, która odmawia Zarządowi Powiatu Grajewskiego, reprezentowanemu przez pełnomocnika pana Kamila Szymborskiego, zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji drogowej, zatytułowanej „Rozbudowa DP nr 1875B na odcinku Obrytki – granica powiatów”.

Szczegółowe informacje na temat tej decyzji oraz całości dokumentacji są dostępne do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie, konkretnie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, przy ulicy Strażackiej 6b, w pokojach numer 23 i 24. Można tam zgłosić się w godzinach pracy: od 7:30 do 15:30. Kontakt telefoniczny to numer: 86 273 84 69.