Pięćdziesiąta piąta sesja Rady Miasta Grajewo odbyła się 29 marca 2023 roku o godzinie 12:00. Poruszano szereg tematów, między innymi o informacjach na temat działalności największych ośrodków kulturalnych, oświatowych i sportowych. Odrębnym tematem była sprawa funkcjonowania Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w mieście Grajewo.

Sesję Rady Miasta Grajewo można było na żywo śledzić na specjalnie dedykowanym ku temu kanale w serwisie YouTube. Po uroczystym otwarciu oraz przedstawieniu planu obrad, od razu zajęto się podsumowaniem działalności Grajewskiego Centrum Kultury a także Miejskiej Biblioteki Publicznej. Swoje przysłowiowe pięć minut miał również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie zastanawiano się nad wypłacalnością Pływalni Miejskiej.

Odrębnym tematem było przyjęcie programu “Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Grajewo w 2023 roku”. Podniesiono również temat opłaty targowej i zasad jej poboru oraz zmiany w stawkach za pojemniki na odpady komunalne.