Grajewo w ostatnich latach jest gminą o największym współczynniku rozbudowy w porównaniu z sąsiednimi gminami. Inwestuje się nie tylko w infrastrukturę drogową, ale i w elektryfikację na najwyższym poziomie. Nowe oświetlenie zyska m. Sojczyn – Borowy.

Jeszcze 21 marca Stanisław Szleter, wójt gminy Grajewo, podpisał umowę na realizację inwestycji polegającej na wymianie oświetlenia w m. Sojczyn- Borowy. Działania te obejmować  będą przede wszystkim rozbudowę oświetlenia drogowego, wybudowaniu nowej linii kablowej a także słupy oświetleniowe. Nowe lampy będą miały oprawy LED, które są o wiele tańsze w eksploatacji oraz trwalsze.Nie ma również konieczności wymiany co sezon lamp, jak to było w przypadku oświetlenia które jest obecnie.

Wykonawcą jest firma z Białegostoku, Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych Adam Baczewski. Koszt inwestycji to ponad 448 646 zł. Prace mają trwać od początku kwietnia i zakończyć się 30 października 2023 roku.