Chcielibyśmy poinformować, że z dniem 5 czerwca 2023 roku został zrealizowany projekt publiczny o nazwie „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Projekt ten objął trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie gminy Grajewo, które są częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Skarb Państwa, reprezentowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, stanowił stronę umowy.

Dzięki dotacji udzielonej przez Skarb Państwa, podzielonej między trzy jednostki OSP, możliwy był zakup nowego sprzętu i wyposażenia. Konkretnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Białaszewie otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł, które przeznaczyła na zakup nowego uzbrojenia i techniki specjalnej oraz osobistego i ochronnego wyposażenia.

Kolejna jednostka, Ochotnicza Straż Pożarna w Boczkach-Świdrowo, również otrzymała dotację w kwocie 3 000,00 zł. Fundusze te pozwoliły na zakup nowoczesnej kamery termowizyjnej marki Flir K 1, która z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności działań ratowniczych.

Na koniec, Ochotnicza Straż Pożarna w Ciemnoszyjach otrzymała dotację w kwocie 3 300,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na remont i wyposażenie budynku jednostki OSP, co zdecydowanie podniesie komfort pracy strażaków ochotników.