Centrum Edukacji Obronnej w Grajewie jest już właściwie na ukończeniu. Wszelkie prace są właściwie zakończone, pozostaje jedynie kilka elementów wykończeniowych. Do czego będzie służyć?

Ostanie wydarzenia na świecie sprawiły, że coraz częściej myślimy nie tylko o nauce samoobrony, ale i o umiejętności posługiwania się bronią palną. Obawa przed tym, co może przynieść nowy dzień i zawieruchy polityczne sprawiają, że sięgamy po najbardziej podstawowe umiejętności. I ich właśnie będzie uczyć Centrum Edukacji Obronnej w Grajewie.

Powstaje ono na miejscu starej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół numer 2 w Grajewie. Można tam będzie skorzystać z dwóch strzelnic – wirtualnej i pneumatycznej. Założenie jest takie, aby była to strzelnica otwarta dla wszystkich mieszkańców miasta. Strzelnica wirtualna jest wyposażona w wiele programów dla młodych tak, aby zachęcić ich do ćwiczeń w strzelaniu z wirtualnej broni palnej. Sala pneumatyczna z kolei ma 6 stanowisk z których można strzelać z 10 metrów, z broni pneumatycznej i zawodowej.