Bogatszy asortyment i efektywniejsza działalność

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw działających na rynku produktów mleczarskich w Polsce. Grupa od lat intensywnie inwestuje w nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pozwalają przedsiębiorstwu efektywnie konkurować, nie tylko na rynku krajowym, ale również międzynarodowym.

Wielomilionowe nakłady zwracają się i SM Mlekpol rośnie w siłę. W chwili obecnej w ramach spółdzielni działa aż trzynaście zakładów produkcyjnych, specjalizujących się w wytwarzaniu różnych produktów mleczarskich. Są one z powodzeniem dystrybuowane na terenie Polski i innych krajów.

Obecnie firma zdecydowała o przeznaczeniu kolejnych milionów złotych na inwestycje, które mają jej pozwolić zdobywać zupełnie nowe rynki. Powstaną dwie nowe linie produkcyjne, dzięki czemu wzbogacony zostanie asortyment oferowany przez SM Mlekpol.

Przedsiębiorstwo będzie produkowało mleko o przedłużonym terminie trwałości, dzięki czemu można je będzie eksportować do odległych krajów. SM Mlekpol rozpocznie też niedługo produkcję masła w nowej technologii.

Stały i dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez wdrażania nowoczesnych projektów proekologicznych i mających na celu realne zwiększanie potencjału produkcji zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Nie tylko produkcja mleczarska

Zakłady należące do grupy produkcyjnej z tak dużym potencjałem – m.in. technologicznym – mogą sobie „pozwolić” na aktywność nie tylko w sferze stricte związanej z przedmiotem prowadzonej produkcji.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol z sukcesem wdraża kolejne nowatorskie rozwiązania w zakresie produkcji energii odnawialnej. Istotnym projektem, który bazuje na energii pierwotnej, zawartej m.in. w odpadach produkcyjnych, jest układ kogeneracyjny z biogazownią.

Projekt ten jest już od pewnego czasu w fazie realizacji. Efektem końcowym pracy tego układu będzie produkcja biogazu, którego spalanie pozwoli odzyskać w sposób ekologiczny i ekonomiczny energię oraz wytworzyć ciepło. Dzięki wdrażaniu nowoczesnych technologii można też będzie usprawnić działanie oczyszczalni.

Jest to działanie zgodne z nowymi trendami, które mają na celu coraz bardziej zaawansowane wdrażanie zielonej energii ze źródeł odnawialnych. Uruchomienie biogazowni w pełnym zakresie działania jest planowane na koniec przyszłego roku. Pierwszy tego typu zakład powstanie w Grajewie. SM Mlekpol planuje sukcesywnie budować je również przy innych zakładach należących do grupy.