Nowy program ochrony BPN

Kwiecień 2020 roku był czasem bardzo trudnym w historii Biebrzańskiego Parku narodowego. Jak większość z nas pamięta – miał wówczas miejsce wielki pożar, który strawił tysiące kilometrów tego największego parku narodowego w Polsce. Pożar spowodowany był przedłużającym się okresem suszy.

Niestety, z takimi zjawiskami jak coraz wyższe temperatury i nasłonecznienie, utrzymujące się przez dłuższy czas, będziemy mieli do czynienia coraz częściej. Według naukowców ma to związek z ociepleniem klimatu. To poważny problem ekologiczny, pod wieloma względami. Tragiczny w skutkach pożar, z którym walczyły tysiące osób – w tym strażacy, żołnierze, policjanci i ochotnicy – wyrządził olbrzymie szkody w ekosystemie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Konieczne jest podjęcie kompleksowych działań prewencyjnych i zabezpieczających, które przyczynią się do tego, żeby do tak poważnej katastrofy ekologicznej na tym wyjątkowo cennym przyrodniczo terenie nigdy już nie doszło.

W ostatnich dniach podjęto istotne decyzje, które dają realną nadzieję na to, że obszar Biebrzy zostanie optymalnie zabezpieczony. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyasygnował pięć milionów złotych na ochronę przeciwpożarową BPN.

Modernizacja i rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej BPN

Biebrzański Park Narodowy jest jednym na najcenniejszych ekosystemów w Polsce. To największy PN, największy obszar torfowisk w Polsce, największa ostoja ptactwa wodnego oraz łosia. Należy zrobić wszystko, co możliwe, żeby nie utracić tak drogocennego, wręcz bezcennego obszaru przyrodniczego.

W dniu 20 sierpnia 2021 r. podpisano umowę dotyczącą dofinansowania nowego, kompleksowego programu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Umowę podpisano w siedzibie BPN w Osowcu-Twierdzy.

Dzięki tym środkom zostanie opracowany całościowy plan ochrony przeciwpożarowej, w tym założenia rozbudowy i modernizacji monitoringu. Wprowadzony zostanie też m.in. system komunikacji pożarowej, zakupione zostaną drony, nowoczesne samochody patrolowo-gaśnicze i mobilne zestawy do gaszenia pożarów. Program ma zapewnić prewencję oraz szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia – natychmiastowe zlokalizowanie go i zniwelowanie.