Sieć będzie kompleksowa

Dzięki najnowszej inwestycji, Grajewo będzie posiadać kompleksową sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. Do już istniejącej infrastruktury już niedługo dołączą kolejne, brakujące, odcinki. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców miasta, którzy do tej pory nie mogli korzystać z tego udogodnienia, które znacząco poprawia komfort codziennego funkcjonowania.

To także bardzo ważna informacja dla całego miasta – jak wiadomo – nie ma lepszego rozwiązania systemowego w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej jak właśnie takie kompleksowe sieci.

Na planowane prace miasto wyda kilkanaście milionów złotych. Tak naprawdę będą to dwie inwestycje, które ostatecznie pozwolą „domknąć” sieć w kilkudziesięciu miejscach, w których do tej pory jej nie było.

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach kolejnej edycji funduszu państwowego „Polski Ład”. Dwa wnioski przygotowane i zgłoszone przez Miasto Grajewo uzyskały pozytywną ocenę, w związku z tym możliwe będzie sfinalizowanie tej ważnej inwestycji znacząco poprawiającej jakość życia mieszkańców i bezpieczeństwo ekologiczne miasta.

Szeroki zakres prac

Prace, które zostaną podjęte w celu realizacji inwestycji w sieć wodociągową i kanalizacyjną Grajewa, a właściwie – w jej dalszy rozwój – będą obejmowały łącznie kilometry odcinków.

Pierwsza część inwestycji ma być zrealizowana do końca przyszłego roku, kolejna do roku 2025.

Prace będą w pierwszej kolejności realizowane na ulicach należących do Osiedla Jana Pawła II i Osiedla Legionistów.

Obecnie Miasto zrealizowało już formalności w zakresie dokumentacji technicznej. Posiada także stosowne zezwolenia  dotyczące odcinków, które będą finalizowane w najbliższym czasie. Kolejne są przygotowywane.

Wiadomo już dziś, że za trzy lata (do końca 2025 roku) Grajewo będzie posiadało kompleksową sieć wodociągową oraz kanalizacyjną, dzięki czemu będą się mogli do niej dołączać kolejni mieszkańcy i inne podmioty zainteresowane łatwym i bezpiecznym dostępem do sieci sanitarnej i wody z miejskich wodociągów.