Historia zapisana nazwiskami

Czy młodzi mieszkańcy Grajewa znają patronów miejskich ulic?

Każde miasto ma swoje szczególne ulice, oprócz tych, które możemy znaleźć w większości różnych miejscowości. Są to ulice, których nazwy nawiązują bezpośrednio do osób związanych z ich historią. Patroni ci nie zawsze są znani przez młodsze pokolenia, a niewiedza taka jest dużą stratą, tak naprawdę dla wszystkich.

Dlatego podejmowane są inicjatywy, których celem jest zainteresowanie młodych ludzi historią miejscowości, w której urodzili się, albo z którą są związani przez dłuższy czas, poprzez odświeżenie ich wiedzy na temat tych osób, które w dużym stopniu przyczyniły się do rozwoju małych ojczyzn.

Temu celowi służył m.in. projekt edukacyjny „Patroni grajewskich ulic”, prowadzony w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, w edycji, która została zaplanowana do roku 2025.

Młodzież uczestnicząca w projekcie zdobywała wiedzę przede wszystkim dzięki materiałom, które mogła znaleźć w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale również w Grajewskiej Izbie Historycznej. Korzystano także z materiałów zgromadzonych w archiwach białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Kompleksowy projekt historyczno-oświatowy

Projekt jest adresowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych.

Młodzież nie tylko korzystała z zasobów bibliotecznych i instytutowych, ucząc się jednocześnie tego, w jaki sposób selekcjonować materiały i korzystać ze źródeł historycznych, ale wykonała prezentacje multimedialne, których motywem przewodnim byli bohaterowie projektu, czyli patroni ulic, które można znaleźć na mapie współczesnego Grajewa.

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych również podczas lekcji historii mogli zapoznać się z patronami ulic miasta, a także poznali cel nadawania ulicom i placom imion osób, które z różnych powodów wpisują się zarówno w historię lokalną, jak i narodową.

Punktem programu, który cieszył się największym zainteresowaniem młodzieży, okazał się Szkolny Konkurs „Pytamy o patrona”. Element konkurencji i współzawodnictwa, zawsze sprzyja efektywnemu zdobywaniu wiedzy.

W konkursie wzięło udział niemal czterdziestu uczniów, którzy musieli się wykazać szczegółową wiedzą na temat patronów ulic Grajewa.