Nowe informacje o przebiegu trasy w okolicy Grajewa

Nie wszystkie zaplanowane wcześniej, a nawet będące w różnych fazach realizacji inwestycje drogowe zapowiadane przez rząd, przebiegają zgodnie z pierwotnymi planami i założeniami, na co największy wpływ mają coraz liczniejsze problemy związane z wielowymiarowym kryzysem gospodarczym.

Większość prac, nawet jeśli z opóźnieniami, jest jednak kontynuowanych.

Nie inaczej jest w przypadku modernizacji bardzo ważnej dla całego regionu Drogi Krajowej numer 65. Inwestorzy również w tym przypadku borykają się z różnymi problemami, które nie sprzyjają płynnemu kontynuowaniu prac, jednak mimo tych trudności posuwają się w miarę efektywnie dalej.

Wiadomo już m.in., że pomimo pewnych problemów na poziomie projektowym, już niedługo rozpisane zostaną stosowne przetargi, dzięki którym prace ruszą z większą dynamiką i w związku z tym można się też będzie spodziewać szybszej finalizacji założonych celów inwestycyjnych.

Kompleksowe prace modernizacyjne

Inwestycje związane z DK 65 mają charakter kompleksowy. Trasa liczy ponad dwieście dwadzieścia kilometrów i łączy wiele miejscowości – od Gołdapi, przez m.in. Ełk, Grajewo do Białegostoku.

Jest to jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych w tej części Polski, dlatego jego znaczenie dla efektywności, bezpieczeństwa i komfortu podróży jest tak duże.

Trasa jest unowocześniana, co wiąże się z koniecznością wykonania wielu kompleksowych prac, dzięki którym różne parametry jazdy staną się lepsze, a droga stanie się też bardziej wielofunkcyjna.

Dzięki przyjęciu takich szerokich założeń inwestycyjnych, w ramach modernizacji poprowadzone zostaną m.in. ścieżki dla pieszych i rowerowe. Taki trakt pieszo-rowerowy powstanie m.in. między Grajewem i Ełkiem, co jest bardzo dobrą informacją dla mieszkańców obu miast i okolicznych miejscowości.