Nowa formuła współpracy

W pierwszych dniach lipca br. odbyło się spotkanie inaugurujące prace Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego. W skład tego gremium wchodzi kilkanaście miejscowości, w tym m.in. Grajewo.

Forum ma charakter opiniodawczy i doradczy, i zostało powołane w celu zwiększenia efektywności działań lokalnych, zmierzających do pozyskiwania i jak najefektywniejszego wykorzystania środków pochodzących z programów Unii Europejskiej, Funduszy Norweskich, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z budżetu państwa.

Aby finanse te mogły rzeczywiście służyć mieszkańcom w różnych regionach, konieczne jest m.in. podjęcie współpracy w celu zidentyfikowania i zweryfikowania zamierzeń, tak, aby wesprzeć te, które mają największe znaczenie dla różnych lokalnych społeczności.

Partnerem Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego jest Samorząd Województwa Podlaskiego.

W inauguracyjnym posiedzeniu FAMWP udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, wojewoda podlaski, przedstawiciele samorządu województwa i samorządów lokalnych, które są zainteresowane współpracą w ramach nowej formuły.

Wspólne działanie ma znaczenie

Zarówno podczas pierwszego, jak i w ramach kolejnych zaplanowanych spotkań, podejmowane były i będą tematy związane z różnymi aspektami życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego w regionie, które można wesprzeć przy udziale środków pozyskiwanych z różnych programów krajowych oraz międzynarodowych.

Dzięki posiadanemu przez samorządowców z różnych miast doświadczeniu, można będzie z większą efektywnością pozyskiwać środki na realizację określonych celów. Nowe gremium, łączące kilkanaście miast z województwa podlaskiego, będzie szansą na wymianę dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie.

Jest to jeden z najlepszych sposobów na poszukiwanie nowych, jeszcze bardziej efektywnych rozwiązań, które będą służyły jak najszerszym grupom społecznym na terenie miast wspierających prace Forum.

Pula środków, z których będą mogły korzystać samorządy województwa podlaskiego wynosi niemal 1,3 mld euro – jest więc o co zawalczyć. Środki te mogą w realny sposób poprawić komfort życia mieszkańców regionu.