Ważna umowa dotycząca transportu dzieci i młodzieży – podpisana

Trudno w to uwierzyć (szczególnie uczniom) jednak trwa już drugi i ostatni miesiąc wakacji, które – jak zawsze – szczególnie dla starszych roczników mijają „coraz szybciej”. Zanim dzieci i młodzież wrócą do swoich szkół, na terenie placówek prowadzonych jest wiele prac, dzięki którym powrót do obowiązków szkolnych już we wrześniu będzie dla wszystkich przyjemniejszy.

Jednym z elementów tych przygotowań jest także zapewnienie dogodnych warunków transportowych dla tych uczniów, którzy muszą do szkół dojeżdżać.

O to, by transport ten był lepiej zorganizowany zadbała Gmina Grajewo, które niedawno podpisała umowę na dostawę biletów miesięcznych (imiennych) dla uczniów mieszkających w miejscowościach na terenie gminy i uczęszczających do różnych placówek szkolnych.

Umowa dotyczy dostawy biletów na najbliższy rok szkolny 2022/2023.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, wykonawcę usługi wyłoniono w drodze przetargu.

Jakie usługi gwarantuje umowa?

Dzięki właśnie podpisanej umowie możliwe będzie szybkie dostarczenie imiennych biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do kilku szkół w różnych miejscowościach gminy Grajewo.

Umowa dotyczy szkół w następujących lokalizacjach: Białaszewa, Danówek, Ruda oraz Wierzbowo (szkoły podstawowe) oraz Grajewo (Zespół Szkół Specjalnych).

Łączna wartość usług, które obejmuje umowa mieści się w sumie ponad 444 tysięcy złotych.

W ramach usługi przewozu wykonawca zapewnia nie tylko sam transport uczniów, ale również odpowiednią opiekę podczas realizacji przejazdów.