Rokujący entuzjazmem, nowo wybrani radni Rady Powiatu Grajewskiego przystąpili do swoich obowiązków podczas inauguracyjnej sesji. Zgodnie z procedurą, każdy z radnych złożył swoje uroczyste ślubowanie, gwarantując swoje pełne zaangażowanie w służbę lokalnej społeczności.

Decyzją większości głosów, Grzegorz Gardocki, który nie jest nowicjuszem na tej pozycji, ponownie objął godność Przewodniczącego Rady. To stanowisko zna jak mało kto, gdyż wielokrotnie już pełnił tę funkcję. W dodatku, zebrani radni postanowili powierzyć funkcje wiceprzewodniczących dwóm osobom: Arturowi Kuczyńskiemu oraz Jolancie Ciechanowicz. Oboje będą wspierać Gardockiego w jego obowiązkach.

Co więcej, Waldemar Remfeld został ponownie wybrany na Starostę Grajewskiego. Obecny skład Zarządu Powiatu Grajewskiego obejmuje również Marię Gwiazdowską jako wicestarostę oraz Bolesława Ruszczyka, Marka Kostrzewskiego i Sławomira Ginela jako członków zarządu. Każdy z nich przyczyni się do efektywnego zarządzania powiatem i realizacji postawionych przed nimi zadań.