Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP Grajewo

Ochotnicza Straż Pożarna w Grajewie uzyskała wsparcie dzięki pomocy finansowej przekazanej przez Województwo Podlaskie dla Miasta Grajewa.

Środki z budżetu wojewódzkiego miały zostać przeznaczone na doposażenie działającej w mieście jednostki OSP i tak też się stało.

Za dotację w wysokości trzydziestu tysięcy złotych Urząd Miasta w Grajewie dokonał zakupu nowoczesnego sprzętu, dzięki któremu strażacy będą mogli szybciej i sprawniej przeprowadzać akcje ratownicze.

W listopadzie 2021 roku podpisano umowę darowizny, której stronami są Miasto Grajewo i Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Grajewie. Na jej mocy dokonano przekazania zakupionego z funduszy wojewódzkich sprzętu dla strażaków.

Kompleksowe doposażenie jednostki OSP w Grajewie

Sprzęt gaśniczo-ratunkowy, jaki trafił do strażaków-ochotników w Grajewie w znaczącym stopniu poprawi sprawność organizacyjną jednostki. Zakupiono wiele różnego typu sprzętu, który zapewni o wiele lepsze warunki pracy przy różnych akcjach, zarówno typowo gaśniczych, jak i innych – ratowniczych.

Miasto przekazało jednostce OSP m.in.: specjalistyczne hełmy, latarki nahełmowe, rękawice bojowe, specjalne buty, ubrania specjalistyczne, kamizelki ratunkowe typu standardowego raz kamizelki specjalne (asekuracyjne).

W ramach darowizny zakupiono i przekazano również: radiotelefony, bosak dielektryczny, węże do motopompy, wspornik progowy, latarkę typu Survivor, zestaw klinów, linki strażackie i inne sprzęty niezbędne przy prowadzeniu akcji ratunkowych.

Jednostki OSP działają w całej Polsce, wiele z nich od ponad stu lat. Stanowią istotny element systemu ochrony w terenie, dlatego coraz więcej gmin dba o to, aby OSP działające na ich obszarze mogły dysponować najwyższej jakości sprzętem, nie tylko stricte strażackim, ale również ratowniczym, takim jak np. aparaty do ochrony dróg oddechowych i wiele innych.