Więcej nowości wydawniczych

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo w Rudzie już niedługo będzie mogła się pochwalić bogatszymi zbiorami. Instytucja otrzymała dofinansowanie, dzięki któremu zakupi wiele nowości wydawniczych.

Planowany jest zakup książek, które będą mogły zainteresować czytelników w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.

To nie wszystko – w związku z rozwojem nowoczesnych form czytelnictwa, biblioteka zainwestuje także w rozwiązania sprzyjające e-czytelnictwu, czyli zdalnemu dostępowi do posiadanych zbiorów.

Za część kwoty pochodzącej z dofinansowania oraz ze środków własnych biblioteka planuje rozszerzyć zdalny dostęp do e-booków, audiobooków oraz synchrobooków.

Na cele te zostanie wydanych łącznie 17,5 tysiąca złotych, z czego kwota dofinansowania wynosi 4 tys. złotych, a 13,5 tys. to środki własne instytucji.

Nowe czasy – nowe wyzwania dla bibliotek

Czasy dynamicznie się zmieniają, jednak biblioteki nadal radzą sobie dość dobrze w nowych się realiach. Jednym z warunków dalszego zainteresowania czytelnictwem osób reprezentujących różne pokolenia jest urozmaicanie oferty.

Pozycja tradycyjnych książek i innych wydawnictw wydaje się nadal niezagrożona, jednak coraz większym zainteresowaniem cieszą się również nowoczesne propozycje, takie jak e-booki i szerzej – zdalny dostęp do księgozbiorów.

Takie zapotrzebowanie zgłaszają przede wszystkim młodsi czytelnicy, co znacząco zintensyfikowało się w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego i hybrydowego, na różnych poziomach edukacji, nie wyłączając wyższego.

Nie tylko biblioteki w dużych miastach oferują nowoczesne formy czytelnictwa. Programy mające na celu digitalizację zbiorów i cyfrowy dostęp do nich, to także warunek rozwoju czytelnictwa w mniejszych społecznościach.

Biblioteki otrzymują dotacje z e środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program rozwoju bibliotek jest wspierany również przez Bibliotekę Narodową, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury.